درباره ما

طی سالهای اخیر با توجه به رشد و گسترش اینترنت ، مدل و الگوی کسب و کارها دست خوش تحولات عظیمی گشته و با پوست اندازی های متداول ، چهره جدیدی به خود گرفته است. هر کسب و کار با توجه به نوع خدمت رسانی ، پیکان هدف گذاری خویش را بسوی فضاهای جدید نشانه رفته و برنامه ریزی می کند.

گروه آرکاوب با در نظر گرفتن این فرایند سعی بر آن دارد روش ها ، الگوها و متدهای جدید را فراگرفته و در جهت انتقال آن بر مجموعه های فعال بازار گام بر دارد.

آژانس بازاریابی دیجیتالی آرکاوب دارای اعضاء فعال و پرانژی می باشد که در حوزه بازاریابی دیجیتالی و IT  دارای تجارب زیادی می باشند. ما سعی داریم نقش و وظایف واحد انفورماتیک دیجیتالی مجموعه ها را برعهده گرفته و در این راستا برنامه ریزی کرده و نقشه راه مناسبی را طراحی و اجراء نمائیم. در این راه به راهنمائی ها و کمک های شرکت های مراجع نیازمندیم تا از پتانسیل این حوزه نهایت بهره برداری را بعمل آوریم.

آگاه هستیم راه سخت و پیچیده ای را پیش رو داریم ولی اطمینان خاطر داریم با کمک و راهنمائی های شرکت های مراجعه کننده ، قادر خواهیم بود بر روی کسب و کار انها تاثیرات محسوسی را گذاشته و بیشتر از قبل بر این حوزه تمرکز نمائیم و این نیازمند برنامه ریزی و داشتن استراتژی مناسب می باشد.

تحقیق و بررسی حوزه کسب و کار مراجعه کننده ، جمع آوری اطلاعات طبقه بندی شده ، برنامه ریزی ، هدف گذاری(پلان ریزی) ، زمان بندی پروژه ، نقشه راه ، دریافت بازخوردها ، انعکاس و اصلاحات مورد نیاز در پروژه ، از وظایف اصلی این تیم می باشد.